Lukk
Visningstur?
Boligsøk

Pris

Område

Minimum ant. soverom

Boligtype

Fasiliteter

DRIFTSUTGIFTER

Det er ikke dyrt å eie bolig i Spania

GENERELT

Kostnadene ved å eie en bolig i Spania vil variere avhengig av kommune, bruk, boligstørrelse, fasiliteter tilknyttet boligen. Utgiften varierer mht anleggets fasiliteter og hva som skal vedlikeholdes. 
Et lite kompleks/anlegg med få boliger som  har gode fasiliteter som heis, oppvarmet basseng/Jacuzzi, store grøntområder, gartnertjenester og vakthold vil koste mye å drifte.

Strøm
Utgjør den største delen av utgifter til egen bolig ved hyppig bruk eller ved utleie.
Strømutgifter avhenger av bruk, og betales hver annen måned via autotrekk fra din spanske bankkonto.

Vann

Vannutgifter avhenger av bruk, og betales hver tredje måned via autotrekk fra din spanske bankkonto.

Fellesutgifter / sameieavgift
Utgjør den største delen av utgifter til egen bolig - denne er fast selv om du ikke bruker boligen.
Normalt betales fellesutgiftene årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
Avhengig av fasiliteter vil kostnad bli mellom 50 og 150 euro per måned

Renovasjon
Hvordan og når den betales avhenger av hvilken kommune boligen ligger

Forsikring
Forsikring må tegnes. Enten i Norge eller i Spania.
Forsikring av innbo koster vanligvis mellom 250 - 450 euro i året.

Tv og bredbånd
Ofte er det montert en parabol på taket der man kan koble seg på trådløst WiFi mot en kostnad på 20-40 euro per måned avhengig av hastighet. Fiber er tilgjengelig i enkelte områder. 

Kommunal eiendomsskatt (IBI)
Betalingsperioden avhenger av hvilken kommune man er bosatt i, og normalt betales skatten en gang per år i perioden august-september. Boligskatten varierer i størrelse og i hvilken kommune man bor.
Kalkuler mellom 0,4 – 1 % av verdien på skjøtet.
Normalt utgjør IBI mellom 150-400 euro per år

Evt leieinntekter
Leieinntekter skal beskattes med 19% i Spania. Inntektene skal rapporteres kvartalsvis.
Leieinntekter på bolig i Spania skal beskattes/oppgis i Norge, men med fradrag av skatten man allerede har betalt i Spania dvs 19%.

Skatt ved salg av bolig
Nettogevinst ved salg beskattes med 19 % i Spania.
Nettogevinst ved salg beskattes i Norge iht regler for salg av fritidsbolig. 
Man kan søke fradrag for skatt som allerede er betalt i Spania dvs 19% pr 2016

lukk

Jeg ønsker å vite mer om boligkjøp i Spania, og vurderer en visningstur!