Møt oss DIGITALT - før avreise til Spania


Vi vil gjerne bli kjent med deres ønsker og behov - i god tid før avreise til Spania.
På denne måten er vi godt forberedt når dere kommer til Spania.
Denne måten å jobbe på gir alltid best resultat.

Har dere lyst til å ta et videomøte?
Kontakt Roar Ellefsen som er ansvarlig for kontoret i Norge:
roar@spania1.no eller tlf +47 990 47 277


Microsoft_Teams_5


Viktig informasjon
SPANIA1 samarbeider kun med seriøse utbyggere - noe som gir trygghet for investeringen deres.

Det er risiko ved å kjøpe direkte hos utbygger da mange opplever språkproblemer, reklamasjoner, manglende bankgarantier, samt dårlig oppfølging.

SPANIA1 er et kostnadsfritt bindeledd som sikrer kvaliteten mellom dere og utbygger.

Gode tips og råd
Lytt til dem som har kjøpt bolig i Spania

Gaselle