Hjelp til utleie


Kjøper du bolig av SPANIA1 tilbyr vi hjelp med utleie, og annen hjelp.
Vårt servicekontor tilbyr ulike tjenester.

Hjelp ved utleie
- Annonsering på Finn og Airbnb
- Booking-kalender
- Depositum
- Nøkkeloppbevaring
- Rengjøring av bolig etter utleie
- Vask av sengetøy og håndklær
- Føring av utleie-regnskap

Service og montering
- Ny eller service på aircondition
- Installasjon av vannfilter
- Tilsyn og klargjøring av basseng
- Jevnlig utlufting av bolig
- Jevnlig utvendig og innvendig inspeksjon
- Sjekk av sikringer ved uvær
- Sjekk av vannlåser
- Bytte ut defekte maskiner

Viktig informasjon
SPANIA1 samarbeider kun med seriøse utbyggere - noe som gir trygghet for investeringen deres.

Det er risiko ved å kjøpe direkte hos utbygger da mange opplever språkproblemer, reklamasjoner, manglende bankgarantier, samt dårlig oppfølging.

SPANIA1 er et kostnadsfritt bindeledd som sikrer kvaliteten mellom dere og utbygger.

Gode tips og råd
Lytt til dem som har kjøpt bolig i Spania

Gaselle