Lukk
Visningstur?
Boligsøk

Pris

Område

Minimum ant. soverom

Boligtype

Fasiliteter

Driftsutgifter

Det er ikke dyrt å eie bolig i Spania

OM DRIFT

Kostnaden ved å eie en bolig i Spania vil variere avhengig av kommune, bruk, boligstørrelse, fasiliteter tilknyttet boligen osv.
Et lite kompleks/anlegg med få boliger og fasiliteter som heis, oppvarmet basseng/jacuzzi, store grøntområder, gartnertjenester og vakthold koster mer enn om man ikke har disse fasilitetene.
Fellesutgiftene/sameieavgift utgjør mellom 60 og 200 euro per måned.
Ved kjøp av villa er det ikke sameie-utgifter, men man betaler heller for drift av eget basseng osv.

Dette koster det å eie en bolig i Spania

Strøm
Utgjør den største delen av utgifter til egen bolig ved hyppig bruk eller ved utleie.
Strømutgifter avhenger av bruk, og betales hver annen måned via autotrekk fra din spanske bankkonto. Normalbruk utgjør 50-70 euro per måned.

**Vann
**Vannutgifter avhenger av bruk, og betales hver tredje måned via autotrekk fra din spanske bankkonto.
Normalbruk utgjør 15-35 euro per måned.

Fellesutgifter / sameieavgift
Utgjør den største delen av utgifter til egen bolig - denne er fast selv om du ikke bruker boligen.
Normalt betales fellesutgiftene årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
Avhengig av fasiliteter vil kostnad være 60-200 euro per måned

Forsikring
Forsikring må tegnes. Enten i Norge eller i Spania.
Forsikring av innbo koster 250 - 450 euro per år.

Tv og bredbånd
Ofte er det montert en parabol på taket der man kan koble seg på trådløst WiFi mot en kostnad på 20-40 euro per måned avhengig av hastighet. Fiber er tilgjengelig i enkelte områder.

Kommunal eiendomsskatt og renovasjon (IBI/SUMA)
Betalingsperioden avhenger av hvilken kommune man er bosatt i, og normalt betales skatten en gang per år i perioden august-september. Boligskatten varierer i størrelse og i hvilken kommune man bor.
Kalkuler mellom 0,4 – 1 % av verdien på skjøtet. Renovasjon betales på samme faktura som IBI fra 2017.
Normalt utgjør dette 150-500 euro per år

Evt leieinntekter
Leieinntekter på bolig i Spania skal beskattes/oppgis i Norge tilsvarende en fritidsbolig i Norge, men med fradrag av skatten man allerede har betalt i Spania dvs 19%.

Skatt ved salg av bolig
Nettogevinst ved salg av bolig i Spania beskattes med 19 %.
Skatten betales i Spania, og 3% av salgsbeløpet låses ved overføring uavhengig om man selger med tap eller gevinst. Man kan kreve dette beløpet tilbakebetalt hvis man selger med tap, eller hvis 3% av boligens salgsbeløp overstiger gevinsten.
Nettogevinst ved salg beskattes i Norge iht regler for salg av fritidsbolig. 
Man kan søke fradrag for skatt som allerede er betalt i Spania dvs 19% pr 2019
Ta kontakt med Jan Erik (tlf 900 70 708) hos SPANIA1 for mer informasjon om beskatning ved salg eller kjøp av ny bolig i Spania.

lukk

Jeg ønsker å vite mer om boligkjøp i Spania, og vurderer en visningstur!