Økonomi ved utleie av egen bolig


Eksempel ved kjøp av ny bolig til kr. 2.500.000 NOK inkludert alle avgifter (13,5%)
Man bør ha ca 40% ( 1 million NOK) i egenkapital.

Skjermbilde (10)

Skjermbilde (11)

Skatt ved utleie av eiendom i utlandet
Skattepliktig i Norge i henhold til intern norsk skatterett etter samme regler som gjelder for utleie av fritidseiendommer beliggende i Norge. For fritidsbolig som eieren selv benytter som egen fritidsbolig, vil 85 % av leieinntekter som overstiger kr. 10.000 pr. år være skattepliktige i Norge, og det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

Det normale er imidlertid at leieinntektene beskattes i det land eiendommen er beliggende med fradrag i norsk inntektsskatt, forutsatt kredittavtale, for skatt betalt i det land boligen ligger, slik det bl.a. følger av skatteavtalen med Spania.

Informasjon om utleie av eiendom i utlandet er hentet fra huseierne.no
Les mer om skatt på skatteetaten.no

Viktig informasjon
SPANIA1 samarbeider kun med seriøse utbyggere - noe som gir trygghet for investeringen deres.

Det er risiko ved å kjøpe direkte hos utbygger da mange opplever språkproblemer, reklamasjoner, manglende bankgarantier, samt dårlig oppfølging.

SPANIA1 er et kostnadsfritt bindeledd som sikrer kvaliteten mellom dere og utbygger.

Gode tips og råd
Lytt til dem som har kjøpt bolig i Spania

Gaselle