Personvern


For at vi skal kunne levere våre tjenester, og oppfylle våre lovpålagte plikter, må vi behandle personopplysninger om våre kunder (kundedata). Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Spania 1 AS samler inn og bruker personopplysninger.

Spania1 AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Brukere som gir personopplysninger til oss gjennom nettsiden samtykker til at Spania1 AS håndterer disse dataene under gjeldende lover.

Dersom du har spørsmål, eller vil utøve dine rettigheter som registrert, så kan du kontakte oss på kontakt@spania1.no

Behandling av personopplysninger på www.spania1.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Spania1 AS sine behandlinger av personopplysninger på www.spania1.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Funbit AS utvikler, behandler data og vedlikeholder dette nettstedet på vegne av Spania1 AS.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Amazon Web Services. Det er kun Funbit AS og Spania1 AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Amazon Web Services og Funbit AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Absoluttweb AS på vegne av Spania1 AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.spania1.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics, Facebook Pixel og Business Catalyst på vårt nettsted. Informasjon fra disse verktøyene utleveres ikke fra Spania1 AS eller Absoluttweb AS til andre aktører.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Spania1 AS har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier, inklusiv Facebook / Instagram. Facebook Pixel er et script som forbedrer samspillet mellom Facebook og www.spania1.no ved å måle trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataen som samles inn av pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. Mottatte opplysninger er underlagt Facebooks retningslinjer for personvern.

Vårt publiseringsverktøy Wagtail samler inn informasjon om, f.eks. antall besøkende til vår nettside. Les mer om dette på Wagtail sin nettside og vår side om informasjonskapsler.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Nederst på vår nettside vil du finne en side som heter "Cookies", her kan du få en komplett oversikt over hvilke informasjonskapsler som blir brukt på nettstedet.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontaktskjema

På nettsiden kan du be Spania1 AS om å ta kontakt med deg, dersom du har et generelt spørsmål til oss. Når du bruker kontaktskjema vil vi benytte den informasjonen du gir fra deg, til å ta kontakt med deg. Vi har rutiner for regelmessig sletting av denne informasjonen internt, men ingen rutine for sletting av denne informasjon i nettstedets kontrollpanel.

Prosjektstyringsverktøy

Spania1 AS benytter prosjektstyringsverktøyet Pipedrive.

I Pipedrive registreres det alle henvendelser som kommer fra nettsiden vår spania1.no. Årsaken til dette er å håndtere og styre henvendelser internt. Personopplysninger knyttet til en henvendelse kan bli lagret i dette verktøyet. Dette er opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om oppgaven og annen relevant informasjon.

E-post og telefon

Spania1 AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Spania1 AS sine medarbeidere benytter i tillegg e-post og SMS i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post eller SMS.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Spania1 AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn, personalansvar og regnskap. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder og regnskap som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Dessuten registreres det opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling, telefon, e-post og bilde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Spania1 AS sine nettsider.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Spania1 AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Spania1 AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendig eller opplysninger Spania1 AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@spania1.no

Telefon: +47 900 70 708

Postadresse: Strandkaien 2A, 5013 Bergen

Versjonslogg

  • 09.11.2022: Første utgave