Finansiering


Tilbydere av lån med pant i spansk bolig

Bank in Spain - norsk eier
DNB Luxembourg

Eksempel på lån i Euro (valutasikring)
30-40% egenkapital i norske kroner
60-70% euro-lån via spansk bank

Etableringsgebyr på lån, og andre offentlige avgifter kan ikke finansieres
Renten på euro-lån er ofte 1% lavere enn i Norge

Viktig informasjon
SPANIA1 samarbeider kun med seriøse utbyggere - noe som gir trygghet for investeringen deres.

Det er risiko ved å kjøpe direkte hos utbygger da mange opplever språkproblemer, reklamasjoner, manglende bankgarantier, samt dårlig oppfølging.

SPANIA1 er et kostnadsfritt bindeledd som sikrer kvaliteten mellom dere og utbygger.

Gode tips og råd
Lytt til dem som har kjøpt bolig i Spania

Gaselle