Lukk
Visningstur?
Boligsøk

Pris

Område

Minimum ant. soverom

Boligtype

Fasiliteter

Eksempel på utleie

Tjen penger på utleie av din bolig i Spania

ØKONOMI VED UTLEIE AV EGEN BOLIG

Eksempel ved kjøp av ny bolig til kr. 2.000.000 nok inkludert alle avgifter (13,5%)
Lån kr. 1.200.000 nok dvs 60% av kjøpesummen. Man må selv ha kr. 800.000 i egenkapital.


Årlige inntekter i norske kroner

Fordel 1 - utleie

Leieinntekter
(Vi kan hjelpe med utleie/utvask ++)

kr. 100.000 ved 10 uker i høysesong
kr. 50.000 ved 3 mnd i lavsesong
All utleie beskattes skattes med 22%

117.000

Fordel 2 - egenbruk

Eksempel:
3 familier bruker boligen
Unngår dyre charterferier
Kjøper rimelige flybilletter

100.000

Fordel 3 - verdiøkning

Årlig 3.5 % verdiøkning av bolig

75.000


Årlige utgifter

Rente på lån 3% - Fratrukket 22% skattefordel

47.000

Eierforening / fellesutgifter til sameiet
Vedlikehold, gartner, basseng, diverse

12.000

Strøm - vann - forsikring

15.000

Bredbånd inkl. norsk Tv

5.000

Stat og kommunalskatt

6.000

Annonsering for utleie. Diverse slitasje

5.000


REGNSKAP
Fordeler / leieinntekter
Driftsutgifter

ÅRLIG OVERSKUDD290.000

-90.000
200.000

Regnestykket er basert på en lånerente på 3%.
Skatt på utleie er ikke medtatt i dette regnestykket. Les mer om dette i teksten under, eller på www.skatteetaten.no.

Skatt ved utleie av eiendom i utlandet

a) Egen fridtidsbolig
Skattepliktig i Norge i henhold til intern norsk skatterett etter samme regler som gjelder for utleie av fritidseiendommer beliggende i Norge. For fritidsbolig som eieren selv benytter som egen fritidsbolig, vil 85 % av leieinntekter som overstiger kr. 10.000 pr. år være skattepliktige i Norge, og det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

Påregn beskatning for leieinntekten også i det landet hvor eiendommen ligger.

b) Ikke egen fritidsbolig
For fritidsboliger som eieren selv ikke benytter, er leieinntektene med fradrag for vedlikeholdskostnader og andre driftskostnader skattepliktige i Norge.

Også her vil skatteavtalene kunne unnta leieinntektene fra beskatning i Norge, dvs. ved såkalte fordelingsavtaler.

Det normale er imidlertid at leieinntektene beskattes i det land eiendommen er beliggende med fradrag i norsk inntektsskatt, forutsatt kredittavtale, for skatt betalt i det land boligen ligger, slik det bl.a. følger av skatteavtalen med Spania.

c) Næringsvirksomhet
For investorer som kjøper flere utenlandske fritidsboliger med sikte på utleie eller videresalg, er det viktig å være oppmerksom på at aktiviteten kan bli ansett som næringsvirksomhet. Som tommelfinger-regel er det å eie og leie ut 5 og flere enheter å anse som næringsvirksomhet.

Det kan da påløpe både toppskatt og trygdeavgift av inntektene i tillegg til 22 % skatt av alminnelig inntekt, slik at skattesatsen blir opp mot 50 %.

Et enkelt remedium kan være å spre utleieleilighetene på flere i familien, men husk at transaksjonene som ellers må være reelle!

Informasjon om utleie av eiendom i utlandet er hentet fra huseierne.no

lukk

Jeg ønsker å vite mer om boligkjøp i Spania, og vurderer en visningstur!