Lukk
Visningstur?
Boligsøk

Pris

Område

Minimum ant. soverom

Boligtype

Fasiliteter

Eksempel på utleie

Tjen penger på utleie av din spaniabolig

ØKONOMI VED UTLEIE AV EGEN BOLIG

Eksempel ved kjøp av ny bolig til 2.000.000 NOK inkludert alle avgifter (13,5%)
Lån 1.400.000 NOK dvs 70% av kjøpesummen


Årlige inntekter i norske kroner

Fordel 1 - utleie

Leieinntekter
(Vi kan hjelpe med utleie/utvask ++)

kr. 70.000 ved 10 uker i høysesong
kr. 30.000 ved 3 mnd i lavsesong

100.000

Fordel 2 - egenbruk

Eksempel:
Familie på 5 personer
Unngår dyre charterferier
Kjøper rimelige flybilletter

50.000

Fordel 3 - verdiøkning

Årlig 2.5 % verdiøkning av bolig

50.000


Årlige utgifter

Rentekostnad 4,0% - 27% skattefordel

41.000

Eierforening / fellesutgifter til sameiet
Vedlikehold, gartner, basseng, diverse

10.000

Strøm - vann - forsikring

15.000

Bredbånd - telefon - norsk tv

5.000

Statsskatt for ikke-residenter

3.000

Kommunalskatt

2.000

Skatte-representasjon

1.500

Annonsering for utleie

1.000


REGNSKAP
Fordeler / leieinntekter
Driftsutgifter

ÅRLIG OVERSKUDD200.000

-78.000
122.000

Regnestykket er basert på en lånerente på 4.0%.
Skatt på utleie er ikke medtatt i overnevnte regnestykke. Les mer om dette i teksten under, eller på www.skatteetaten.no.

 

Skatt ved utleie av eiendom i utlandet

**a) Egen fridtidsbolig
**Skattepliktig i Norge i henhold til intern norsk skatterett etter samme regler som gjelder for utleie av fritidseiendommer beliggende i Norge. For fritidsbolig som eieren selv benytter som egen fritidsbolig, vil 85 % av leieinntekter som overstiger kr. 10.000 pr. år være skattepliktige i Norge, og det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

Påregn beskatning for leieinntekten også i det landet hvor eiendommen ligger.

**b) Ikke egen fritidsbolig
**For fritidsboliger som eieren selv ikke benytter, er leieinntektene med fradrag for vedlikeholdskostnader og andre driftskostnader skattepliktige i Norge.

Også her vil skatteavtalene kunne unnta leieinntektene fra beskatning i Norge, dvs. ved såkalte fordelingsavtaler.

Det normale er imidlertid at leieinntektene beskattes i det land eiendommen er beliggende med fradrag i norsk inntektsskatt, forutsatt kredittavtale, for skatt betalt i det land boligen ligger, slik det bl.a. følger av skatteavtalen med Spania.

**c) Næringsvirksomhet
**For investorer som kjøper flere utenlandske fritidsboliger med sikte på utleie eller videresalg, er det viktig å være oppmerksom på at aktiviteten kan bli ansett som næringsvirksomhet. Som tommelfinger-regel er det å eie og leie ut 5 og flere enheter å anse som næringsvirksomhet.

Det kan da påløpe både toppskatt og trygdeavgift av inntektene i tillegg til 28 % skatt av alminnelig inntekt, slik at skattesatsen blir opp mot 50 %.

Et enkelt remedium kan være å spre utleieleilighetene på flere i familien, men husk at transaksjonene som ellers må være reelle!

Informasjon om utleie av eiendom i utlandet er hentet fra huseierne.no

lukk

Jeg ønsker å vite mer om boligkjøp i Spania, og vurderer en visningstur!