Lukk
Visningstur?
Boligsøk

Pris

Område

Minimum ant. soverom

Boligtype

Fasiliteter

Eksempel på utleie

Tjen penger på utleie av din bolig i Spania

ØKONOMI VED UTLEIE AV EGEN BOLIG

Eksempel ved kjøp av ny bolig til kr. 2.500.000 nok inkludert alle avgifter (13,5%)
Lån kr. 1.500.000 nok dvs 60% av kjøpesummen. rente 2.4%.
Viktig! Man må selv ha kr. 1.000.000 i egenkapital.


Årlige inntekter i norske kroner

Fordel 1 - utleie

Leieinntekter ved ca 30% årlig utleie
(Vi kan hjelpe med utleie/utvask ++)

kr. 100.000 ved 8 uker i høysesong
kr. 50.000 ved 10 uker i lavsesong
All utleie beskattes skattes med 22%

117.000

Fordel 2 - Skattefri egenbruk

Eksempel:
3 familier (barna) bruker boligen
Unngår dyre charterferier
Kjøper rimelige flybilletter

78.000

Fordel 3 - verdiøkning

Årlig 3 % verdiøkning av bolig

75.000


Årlige utgifter

Rente på lån - 2.5 mill. - Inkl. 22% skattefordel

47.000

Eierforening / fellesutgifter til sameiet
Vedlikehold, gartner, basseng, diverse

12.000

Strøm - vann - forsikring

20.000

Bredbånd inkl. norsk Tv

5.000

Stat og kommunalskatt

6.000

Annonsering for utleie. Diverse slitasje

10.000


REGNSKAP
Fordeler / leieinntekter
Driftsutgifter / renter

ÅRLIG OVERSKUDD / FORDELER270.000

-100.000
170.000

Skatt ved utleie av eiendom i utlandet

a) Egen fridtidsbolig
Skattepliktig i Norge i henhold til intern norsk skatterett etter samme regler som gjelder for utleie av fritidseiendommer beliggende i Norge. For fritidsbolig som eieren selv benytter som egen fritidsbolig, vil 85 % av leieinntekter som overstiger kr. 10.000 pr. år være skattepliktige i Norge, og det gis ikke fradrag for vedlikeholdskostnader.

Påregn beskatning for leieinntekten også i det landet hvor eiendommen ligger.

b) Ikke egen fritidsbolig
For fritidsboliger som eieren selv ikke benytter, er leieinntektene med fradrag for vedlikeholdskostnader og andre driftskostnader skattepliktige i Norge.

Også her vil skatteavtalene kunne unnta leieinntektene fra beskatning i Norge, dvs. ved såkalte fordelingsavtaler.

Det normale er imidlertid at leieinntektene beskattes i det land eiendommen er beliggende med fradrag i norsk inntektsskatt, forutsatt kredittavtale, for skatt betalt i det land boligen ligger, slik det bl.a. følger av skatteavtalen med Spania.

c) Næringsvirksomhet
For investorer som kjøper flere utenlandske fritidsboliger med sikte på utleie eller salg, er det viktig å være oppmerksom på at aktiviteten kan bli ansett som næringsvirksomhet. Som tommelfinger-regel er det å eie og leie ut 5 og flere enheter å anse som næringsvirksomhet.

Det kan da påløpe både toppskatt og trygdeavgift av inntektene i tillegg til 22 % skatt av alminnelig inntekt, slik at skattesatsen blir opp mot 50 %.

Et enkelt remedium kan være å spre utleieleilighetene på flere i familien, men husk at transaksjonene som ellers må være reelle!

Informasjon om utleie av eiendom i utlandet er hentet fra huseierne.no

Les mer om skatt på www.skatteetaten.no.

lukk

Jeg ønsker å vite mer om boligkjøp i Spania, og vurderer en visningstur!